NOVOSTI

Velika očekivanja: kupci ispisa
imaju sve veće zahtjeve

Brže vrijeme obrta i realizacije te održivost, pri vrhu su prioriteta kod naših kupaca, kažu članovi FESPA-e. Očekivanja kupaca nikad ne staju, a tiskari se trenutno suočavaju s sve većim zahtjevima kupaca koji se brzo razvijaju.

Nigdje ovo nije izraženije nego u neprekidnom razvoju aplikacija koje teže masovnoj proizvodnji prilagođenih proizvoda. Više od 50% ispitanika u istraživanju FESPA Print Census za 2018. godinu reklo je da su pri vrhu prioriteta njihovih kupaca: brže vrijeme obrta, brzi ispis malih naklada, pravodobna (just-in-time) izrada i personalizacija proizvoda.

Mnogi su kupci u zadnje vrijeme zahtijevali 48-satnu isporuku, a tiskare su se okrenule digitalnoj tehnologiji kako bi mogli realizirati ove zahtjeve. Više od 54% ispitanika je izjavilo da su njihovi osnovni razlozi za ulaganje u digitalnu tehnologiju bili udovoljavanje sve većoj potrebi za kapacitetom ispisa. U stvari, povećanje kapaciteta je ocijenjeno važnijim od poboljšanja kvalitete ispisa.

Tiskari su također nastavili ulaganja u druga područja poslovanja – 28% svih ispitanika je ulagalo u razvoj interaktivnih alata za suradnju i komunikaciju s klijentima (na primjer – vizualizaciju, dizajn, odobrenje otisaka i povećanje marže).

Svijest kupaca

No kupci ne teže samo samo bržoj realizaciji i boljim cijenama. Istraživanje pokazuje da su motivirani da naruče i ekološki prihvatljiviji proizvod koji ostavlja manje posljedice na okoliš.

69% kupaca koji su inzistirali na ekološkoj proizvodnji obično je tražilo proizvode koji se mogu reciklirati, održivu proizvodnju i manju količinu otpada. Tisak je posto zeleni izazov. Najpopularnije mjere uključuju korištenje energetski učinkovite i certificirane opreme, korištenje ekoliški prihvatljivih boja koje ne sadrže organska otapala, bolju obuku osoblja i klijenata te korištenje proizvoda s programima recikliranja na kraju životnog vijeka.

Od onih tiskara koje su uvele zelenu praksu poslovanja, gotovo tri četvrtine je izjavilo da nije bilo negativnog utjecaja na prodaju ili na skok cijena – uspješno su riješena oba izazova: zadovoljan kupac i održivo poslovanje.

Statistika potražnje kupaca

  • 59% tiskara smatra da će se zahtjevi za „just-in-time“ isporukom povećati
  • 72% tiskara smatra da potražnja kupaca za bržim obrtom raste
  • 61% tiskara kaže da se trend kreće prema manjim personaliziranim nakladama
  • 47% tiskara kaže da u porastu zahtjevi kupaca za „zelenim“ ekološki prihvatljivim proizvodima

Izvor informacija: Ovaj je članak izradila FESPA za potrebe mrežnog portala Club FESPA Online, a prevela ga je vaša lokalna FESPA udruga. Ako imate pitanja vezana uz sadržaj članka, obratite se lokalnoj FESPA udruzi. Prijevod se temelji na tumačenju lokalne FESPA udruge. Club FESPA internetski portal pruža stručni sadržaj za članove FESPA-e koji obrađuje teme digitalnog tiska i sitotiska. Sadržaj nudi praktične, zanimljive i promišljene savjete za menadžment tiskara, s temama vezanim uz poslovne uvide, ljude u tisku, „how to“ tekstove i pogled prema budućnosti tiska s našom vizijom svijeta sutrašnjice. Za više informacija i kako postati Club FESPA član posjetite: https://www.fespa.com/en/become-a-member/club-fespa-online-portal