NOVOSTI

Pozivamo članove na aktivnu potporu strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj

Temu “BUDUĆNOST RADNE SNAGE U GRAFIČKOJ INDUSTRIJI” otvorili smo na panel raspravi pod istim nazivom koja je održana 22. studenog 2022. godine.

Sada grafičari imaju priliku poduzeti prvi korak i aktivno se uključiti u inicijativu
“NASTAVNICI U PODUZEĆA – PRAKSA ZA NASTAVNIKE”

Ovogodišnji termin za praksu je od 11. do 14. travnja, a rok prijave za upis u katalog poslodavaca je 1. ožujka 2023. godine. Pozivamo članove udruge FESPA Hrvatska na sudjelovanje u ovoj inicijativi i aktivno unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja mladih grafičara.

Inicijativa ulazi u svoj treći ciklus i ove godine želi zadržati zamah koji je ostvaren prošlih godina. Nadamo se značajnijem povećanju broja nastavnika i poduzeća koja će se uključiti u projekt.

To naravno nije moguće bez Vaše suradnje, jer se cjelokupni projekt bazira isključivo na dobroj volji poduzeća i nastavnika!

Detaljne informacije o inicijativi možete pronaći OVDJE.

Prijaviti se možete OVDJE.

Tijek inicijative za 2023. godinu:
– Prikupljanje prijava poduzeća zainteresiranih za sudjelovanje u inicijativi.
– Objava kataloga poslodavaca koji su spremni primiti nastavnike na praksu.
– Nastavnici će Vas zatim direktno kontaktirati i dogovoriti sve detalje oko provođenja prakse.
– Pored glavnog termina, Vi možete odrediti i alternativne termine odrađivanja prakse.

Nadamo se da ćete se ove godine pridružiti inicijativi prakse za nastavnike i doprinijeti boljem strukovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Inicijator: Advantage Austrija / Austrijski ured za vanjsku trgovinu

Partneri projekta: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Švicarsko veleposlanstvo, Hrvatska obrtnička komora, Zaklada Znanje na djelu, Hrvatska gospodarska komora

Ovogodišnji glavni termin za praksu: 11.-14. travnja 2023.

Prijave poduzeća do 1. ožujka 2023.

Radujemo se Vašoj prijavi i sudjelovanju!
Prezentaciju realizacije prošlih inicijativa možete pronaći u nastavku.