Radnička cesta 173/p • 10000 Zagreb
www.prodigital.hr

Naziv: PRODIGITAL d.o.o.
Članovi uprave: Davor Žiljak, Denis Čigir
Godina poslovanja: 28
Primarni proizvodi: Kartonski stalci i paletne dekoracije.
Tehnike tiska (digitalne): UV inkjet.
Tehnike dorade (digitalne): CNC konturno rezanje.
Posebni smo zbog: “Uske specijalizacije na UV tisak i doradu kartonskih proizvoda.”
Vizija i misija poslovanja: “Za Vaš bezbrižan san – estetika, kvaliteta i brzina su stvari koje svakodnevno usavršavamo!”