NOVOSTI

Predstavljamo članove Udruge
budućim mladim grafičarima

Suradnja Udruge FESPA Hrvatska i Grafičkog fakulteta u Zagrebu nastavlja se kroz predstavljanje članova Udruge budućim grafičarima i djelatnicima fakulteta.

Ovaj projekt je realiziran postavljanjem plakata u hodnicima Grafičkog fakulteta. Sadržaj plakata ovisit će o aktivnostima udruge, a prvenstveno je zamišljen kao medij za prezentaciju “profila” naših članova.

Prvi plakat nosi poruku “Tražiš posao u struci?”, a objavljeni su “profili” članova: Fed d.o.o., Pozor d.o.o. i Ceh d.o.o. Ovi profili nose interaktivni QR-kod putem kojeg su studentima dostupne dodatne informacije o predstavljenim tvrtkama. Nadamo se da će ovim putem budućim mladim grafičarima biti dostupne vrijedne informacije o potencijalnim poslodavcima, a predstavljenim članovima želimo lakše pronalaženje kvalitetnih zaposlenika.

Ovo je tek prvi u nizu plakata koji će biti postavljeni na Grafičkom fakultetu, u prostorima Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te drugim obrazovnim institucijama iz struke.

Zahvaljujemo se članu Igepa Plana d.o.o. na donaciji odlično otisnutih plakata u njihovom Mimaki demo centru!